"Blazers"

Af Herbert F. Kristiansen 24-04-2008

"Intet er kan undslippe et sort hul" lyder den klassiske tale måde, men dette er kun delvis rigtig. Når der er materie nær et sort hul vil tyngdekraften tiltrække det, men det er friktionen i mellem det stof der falder ind der gør, at det sorte hul lyser. Materien falder ind mod det sorte hul med fantastiske hastigheder og vil begynde at blive ionseret og derved udsende røntgentstråling. Denne stråling udsendes ikke direkte fra det sorte hul, dvs. fra begivenhedshorisonten, men fra stoffet omkring det (se mere her).     

Er det sorte hul usædvanlig aktivt kan temperaturene faktisk blive så høje, at der kan dannes plasma - dvs. en "suppe" af eks. frie elektroner og protoner - der kan blive fanget af det sorte huls magnetfelt og blive slynget ud fra dets nord- og sydpol (se her). Disse meget aktive sorte huller der "spytter" plasma ud kaldes for "Blazers".   

Læs mere: http://space.newscientist.com/article/mg19826535.000-black-hole-plasma-jet-reveals-twisted-magnetic-fields.html