Universets mørke væske

Af Herbert F. Kristiansen

Illustration: Klik på billedet

Da man i sin tid målte hastighederne af de forskellige stjerner i vores galakse og i andre havde man en forventning om, at stjernernes hastighed vil aftage med afstanden. Men da man plottede alle dataerne fik man et mindre chok - alle stjernernes hastighed aftog ikke med afstanden, men tværtimod forblev nogenlunde konstant. Astronomernes forklaring på disse målinger var/er, at der må være noget andet stof der holder stjernerne "på plads" så deres hastighed forebliver konstant. Dette stof er blevet kendt som "det mørke stof".

Mørkt stof er til forskel fra mørkt energi det der holder galakserne sammen, mens mørkt energi er det der får universet til at udvide sig - måske! Diskussion om hvorvidt man har behøvet mørkt energi til at forklarer galaksernes rotation har været debatteret i nogen tid nu og i den forbindelse er et  seriøst alternativ været forslået. Dette kaldes for "MOdified Newtonian Dynamics (MOND)" og postulatet i denne teori er, at Newtons anden lov skal se en smule anderledes ud når accelerationerne bliver små (se her). Siden den først blev forslået er der kommet en række udgaver af den bla TeVes teorien som Jacob Bekenstein ved Hebrew Universitet i Jerusalem i Israel har lavet.

Teoriens succes har været blandet og der er endda kommet nogle ret skumle ugler i mosen. Carlo Contaldi, Toby Wiseman og Ben Withers fra Imperial College i London har vist at der noget seriøst galt med MOND. Deres beregninger viser, at hvis Bekensteins teori er korrekt så vil der blive dannet et lille sort hul ca. hver 10 time! Dette er selvfølgelig et seriøst problem for teorien som helhed, men måske især for os her på Jorden!

Men der er måske kommet en genial løsning på alt dette. HongSheng Zhao fra st. Andrews universitet i UK har lavet den mest elegante MOND teori til dato der indkoperer både mørkt stof og mørk energi! Hans teori siger, at der hvor der er synligt materietil stede er områder hvor den "mørke væske" sammenpresses og derfor gør tyngdekraften en smule stærkere således, at galakserne kan holde sammen på sig selv. Ydermere er spontane dannelser af sorte huller ikke mulig da "væsken" indeholder en form for anti-tyngdekraft der sørger for, at der ikke dannes singulariteter.

Efter udgivelsen af teorien blev hans modstander også ret imponeret og måske endda overbeviste om, at der måske kunne være noget om det - for teorien forener ganske smukt mørkt stof og mørk energi.

Kilde: NewScientist 8 Marts 2008