Præcision!

Af Herbert F. Kristiansen 01-05-2008

Forsker fra  National Institute of Standards and Technology (NIST) og Max Planck Institutet for Fysik i Tyskland har forslået en metode til, at måle en af fysikkens fundamentale konstanter nemlig den såkaldte "Rydberg konstant". Konstanten indgår i den formel der eksperimentielt blev bestemt efter en undersøgelse af brintatomets spektre tilbage i 1885 af den Svenske fysiker Johannes Rydbergs.

Formlen (og konstanten) er fundamental da den beskriver de diskrete energitilstande i brintatomet og senere hen var den blandt andet en del af Niels Bohrs kvanteteori. Idag kan brintatomets spektrallinier måles med en fantastisk præcision, men problemet er at Rydberg konstanten "kun" kan måles 500 gange ringere. Dette lyder måske voldsomt, men præcisionen for målingen Rydberg konstanten er stadig uhyre præcis.

Den idee bygger på, at køle et såkaldt Rydberg-atom ned og derved fjerne alle dets elektroner. Efterfølgende vil man indsætte en elektron der kredser så langt fra kernen således, at den ikke er påvirket af en masse usikkerheder. Ved at skyde en masse fotoner ind i systemet vil man efterfølgende måle spektrallinierne når systemets energi stiger. Dette vil resulterer i endnu mere præcise målinger end dem man har idag.

Original artikel:
"High-flying Electrons May Provide New Test Of Quantum Theory"